Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego eri.pl jest firma ERI.PL  z siedzibą ul. Pijarska 15, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341382414 zwana dalej Sprzedawcą.

Konto bankowe:
mBank
95 1140 2004 0000 3602 3480 5289

Dane kontaktowe:
e-mail: sklep@eri.pl

telefon: 18 442 05 21, kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16:00

WARUNKI OGÓLNE:
1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.eri.pl umożliwia dokonywania zakupu druków i grawerów za pośrednictwem Internetu.
2. Dokonanie zakupów za pomocą serwisu oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
3. W przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt z naszą firmą.
4. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie w chwili składania zamówienia. Cena ta nie zawiera kosztu przesyłki.

ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
5. Oferta serwisu eri.pl obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i również poza granicami kraju. Zamówienie w sklepie internetowym www.eri.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Zamówienia składane są za pomocą formularza – który należy wypełnić.
7. Klienci serwisu eri.pl zobowiązani są do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zawierającego dane.
8. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić wszystkie kroki formularza i potwierdzić zamówienie.
9. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma informację potwierdzającą zamówienie.
10. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. podania nieprawdziwego numeru telefonu lub e-mail, pod którym będzie niemożliwe potwierdzenie zamówienia.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
12. Maksymalny czas na wysłanie przesyłki to około 7 dni.
13. Zakupione przedmioty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
14. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
15. Koszt przesyłki pokrywa Nabywca.
16. Zamawiający ma prawo wybrać formę płatności za zakupiony towar.
17. Realizacja zamówienia następuje gdy zostanie odnotowana wpłata za zamówienie na konto bankowe.
18. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura/paragon).
19. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad stoi po stronie sklepu www.eri.pl
20. 
W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki i wróci ona do nadawcy, ponowne jej nadanie będzie wiązało się z dopłatą dwukrotności ceny wysyłki (za powrót oraz ponowne nadanie).

 

REKLAMACJE:
20. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
21. Opis reklamacji prosimy kierować na adres sklep@eri.pl z dopiskiem „REKLAMACJA”, koniecznie zamieszczając w przesyłce dowód zakupu.
22. Jeśli reklamacja wymaga zwrotu towaru, koszt ponosi kupujący.
23. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
24. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy przekazujemy przelewem bankowym.
25. Reklamacje wynikające z uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego. Nabywca powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności doręczającego w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru lub czy przesyłka jest kompletna. Jeżeli tego nie uczyni i po czasie stwierdzi, że towar jest uszkodzony bądź niekompletny reklamacje nie będą uwzględniane.
26.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Informacje